(x+1)-27√ x+1+170 = 0 är inte lika med 2019…

Carmela B Olofson, Bjäreliv

För varje dag som går lär jag mig fler och fler avancerade formler, svåra mattetal och stressar sönder mig själv för att lyckas lösa tal som jag vet att jag aldrig någonsin kommer använda mig av i framtiden. Matematik är det ämnet som prioriteras högst i skolan och det ämnet man läser flest timmar av i veckan, något som jag tycker borde förändras.

Det är utan tvekan ett superviktigt ämne och till viss del jättebra att använda sig av i sitt vardagliga liv, men någonstans får vi försöka vara lite realistiska. En fråga till er som inte går i skolan längre; har ni någonsin känt att ni behövt sätta er ner med papper och penna och använda er av någon formel ni lärde er i skolan för att lösa något som miniräknaren inte hade kunnat lösa 100 gånger snabbare? Jag antar inte.

Vi behöver som sagt matte till en viss grad men ibland kan jag tycka att vi borde prioritera om lite. Det går runt skämt på sociala medier i stil med ”Vi väntar fortfarande på att få använda x^2 + 8x +2y^2 = 5(y+8x) -2x^3 i verkligheten” och ”Saker jag inte lärt mig i skolan: Hur jag köper ett hus, betalar räkningar och skaffar jobb. Men tack för att jag lärt mig lösa ekvationer med hjälp av PQ-formeln!”. I alla skämt tycker jag ändå att det ligger en del allvar.

Dessutom är det intressant att poängtera att runt 50% av de elever som läser matematik 2b som jag läser för tillfället inte blir godkända på det nationella provet i kursen. En kurs som ingår i ett flertal av de vanligaste gymnasielinjerna. Så utöver att lära ut matematik på en nivå som egentligen inte krävs (om man inte själv vill fördjupa sig inom ämnet) så misslyckas man till och med med att få eleverna att förstå det läraren lär ut.

I takt med samhällsutvecklingen digitaliseras allt fler och fler arbeten och att programmering och datorkunskap inte ingår i dagens utbildning tycker jag är lite konservativt. Att lära sig att måla och sjunga är obligatoriskt på högstadiet men programmering är sällan uppe till tals? Vi måste följa utveckling och förse oss unga med de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna vara på samma nivå som samhället och därmed driva det på det sätt som krävs.

Programmering och datorkunskap är bara ett av många ämnen som är relevanta för dagens utbildningsnivå. Till exempel hur skatt, ekonomi och jobbansökningar hanteras är också superrelevant. Samt att förse oss ungdomar med den informationen vi behöver för att kunna ta ställning till politiska frågor, miljöfrågor och annat viktigt som faktiskt gör skillnad på riktigt är mer i jämnvikt med vad som borde läras ut i Sveriges klassrum 2019.