Vill du träffa en ny kompis?

Nu har Kompis Sverige kommit till Båstad. Genom dem kan du träffa en kompis som antingen är ny i Sverige eller redan etablerad här. Båstads kommun har tillsammans med Ängelholms kommun fått extern finansiering för att samarbeta med Kompis Sverige med fokus på att matcha nya kompisar på Bjäre.

– Båstads kommun arbetar just nu med att hitta olika former för att människor ska mötas, få nya språkkunskaper, erfarenheter och perspektiv. Kompis Sverige är en kompisförmedling som lyckats väl med att arbeta med integration och inkludering mellan nya och etablerade svenskar och vi samarbetar därför med dem, säger Filippa Swanstein, avdelningschef för Integration i Båstads kommun.

Kompis Sverige är en ideell organisation som arbetar för att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenska. Kompis Sverige samarbetar med Båstads kommun och Ängelholms kommun, kring att skapa kompisrelationer, mötesplatser och aktiviteter på Bjäre. Kompis Sverige driver projektet på plats i respektive kommun.

Kompis Sverige matchar ihop etablerade och nya svenskar genom djupintervjuer. De utgår från intressen, livssituation och personlighet för att se till att kompisrelationerna fungerar bra redan från början. Kravet är att ni umgås i minst sex månader, men Kompis Sveriges förhoppning är att skapa varaktiga vänskapsrelationer.

Första steget är en intervju där du får träffa en av Kompis Sveriges frivilligledare. Intervjun ligger sedan till grund för kompismatchningen. Matchningen sker i grupp där flera personer träffar sin nya kompis för första gången. Därefter är det kompisparet själva som bestämmer var och vad de vill göra tillsammans. Kompis Sverige ordnar också kostnadsfria sociala aktiviteter i och kring Båstad och Ängelholm för alla kompisar.

Läs mer på kompissverige.se.