Varför firar vi jul?

JulgubbeLångt innan Jesus föddes firade man på flera olika ställen i Europa (och även på andra platser i världen) vintersolståndet. Detta firande hade ofta ingen större religiös betydelse, utan man firade helt enkelt att dagen nu långsamt blev allt längre och ljusare. Dessa festligheter anses för det mesta som föregångare till vår tids julfirande.

Vårt ”moderna” julfirande började på allvar under 300-talets mitt i det kristna Rom. Orsaken till att man tidigare inte hade firat Jesu födelse, var att man inom kyrkan hade ansett att firandet av födelsedagar var en okristen och hednisk tradition. Under de följande åren blev sedan julfirandet långsamt allt viktigare för kyrkan, och efter ett tag hade julen utvecklats till en av kristendomens allra viktigaste helger.

När kristendomen spreds över världen, spreds också traditionen att fira jul till minne av Jesu födelse. Under medeltiden började man i Sverige, och i resten av Skandinavien, fira den kristna julen. Sedan dess har dock julfirandet förändrats en hel del, och många nya traditioner har tillkommit.