Valborgsklockan

Fröken Valborg knackar på dörren. För Valborg heter det på Bjäre. I Lund säger man Siste April, för att skilja sig från resten av landet i allmänhet men från Uppsala i synnerhet. Och i Lund kallas därför en uppsaliensare för uppsalait. Ändelsen -it används som bekant inom medicinen för t ex inflammatoriska tillstånd…
Nå! Månadsskiftet Valborgsmäss står enkannerligen för den verkliga vårens ankomst, ett glädjeskutt från en tid till en annan. Det får mig att tänka på den helg då förväntningarna på framtiden är höga – Nyår!
Därför har jag tagit mig friheten att parafrasera den mest kända nyårsdikten: Alfred Tennysons ”Nyårsklockan”.

Ring klocka, ring!
Ring ut i försommarnatten!
Ring in ditten, ring ut datten!
Ring in den sköna maj, gunås!
Och ring ut den lynniga april!
Ring ut lutfisk, gris och gås!
Ring in kräftor och sill i dill!

Ring klocka, ring!
Ring in de allra pampigaste pekoralen
om majade stången och lövade salen!
Ring ut varje dysterhetsminister
som talar om smärta när knoppar brister!
Så spring ut, knoppar, spring!
After all, it’s Spring!

Ring klocka, ring!
Ring in spring i benen!
Ring ut alla öronsprång!
Ring ut långkalsong!
Ring in spring i grenen!

Ring klocka, ring!
Ring ut Jenny Nyström, låt henne gå till kojs!
Ring in Carl Anton, Evert Taube och Beach Boys!

Ring klocka, ring!
Ring ut glöggen och den varma toddyn!
Ring ut var flaska julebrygd!
Ring in vinbärssaft, så bra för bodyn,
och äppelmust från Bjärebygd!
Låt icke Hallands Fläder dö!
Och leve Hallands Väderö!

Ring in snälla mullvadar, mördarsniglar och mygg!
Och låt var farlig fästing ej längre vara stygg!
Låt ingen hund längre ligga begraven!
Nej, låt den stiga upp likt saven!
Låt var hanhund bli ståtlig och präktig
och låt utan dröjsmål var tik bliva dräktig!
Låt alla damer gå med herrar i var hage!
Låt knappar knäppas upp i byxa som i krage!

Ring klocka, ring!
Swing, golfers, swing!
Från oldboyen ner till knatten,
slå ett slag med Ben Hogan och Ping
och strunta i om du hamnar i vatten!
Låt ingen klubba, inte ens en stund slött vila i baggen!
Och låt nu varje Sankt Bernhardshund trött svinga av sig kaggen!
För faran för lavin är väck.
Nu drivor i dagsmejan töa.
Och våren gäckas av vintergäck–
det har helt enkelt slutat att snöa!

Ring klocka, ring!
Ring ut Tennyson, ring in tennis!
Ring ut hockey, ring in Svennis!
Ring ut småsinthet, intolerans och tadel!
Ring in boule, bad, badminton och padel!
Ring ut Kung Bores ny-is!
Ring in Bjäre nypotatis!

Så ring klocka, ring!
Ring så det hörs ända ner till Malmö!
Eller – varför inte – ända till Jan Malmsjö!

fritte180Ring klocka, ring!
After all, it’s SPRING!

Må solen lysa över oss alla!

Fritte Friberg
Krönikör