Tuvelyckan växer framvid nya stationen

Vi träffar Mats Johansson på den nya stationen i Båstad. En station som ligger mitt i Tuvelyckan som Mats och hans kollegor just nu arbetar för fullt med att projektera. Området ligger mellan stationen och stranden och här planeras nu för en modern blandstad med villor, radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter. Till detta kommer kommersiella lokaler, och en förskola som ska stå klar i januari 2018.

Tuvelyckan-Mats-Johansson

Berätta om projektet Mats!
– Vi såg tidigt stora möjligheter med fastigheten som idag går under namnet Tuvelyckan. Vi har en grundidé att bygga en blandstad i anslutning till den nya stationen där alla kan bo oavsett var i livet man befinner sig. Denna grundidé delade vi med Rune och Gun Pålsson som vi förvärvade fastigheten av. Vi kom överens med Rune och Gun senhösten 2014 och därefter påbörjades detaljplanarbetet.

Hur har det fungerat?
– Extremt bra. Jag har under mina 25 år i branschen aldrig fått förmånen att jobba med en så kundfokuserad, smidig och kompetent kommun. Normalt tar en detaljplan av denna storlek tre till fem år. Båstad kommun lyckades genomföra den på arton månader!

Vad börjar ni bygga?
– Nyckeln till projektet är att bygga en förskola. Då har vi möjlighet att attrahera barnfamiljer som ser fördelen med att ta tåget till jobbet. Vi håller på att förhandla med en aktör och den nya förskolan beräknas vara klar i januari 2018. Samtidigt börjar Derome efter semestrarna att arbeta med 31 småhus som kommer att börja säljas inom kort. Till detta kommer bostadsrätter samt ett torg. I anslutning till torget byggs ett femtiotal hyreslägenheter. Bottenplan blir kommersiella lokaler.

Vilka är ni som står bakom projektet?
– Tuvelyckan är ett projekt som ägs av tre olika bolag, MTA Bygg & Anläggning, Trollängen Bostad AB och Fredblads Arkitekter. Tre olika aktörer som alla brinner för fastigheter, bostäder och utveckling skulle man kunna säga.

Vilka vänder ni er till med projektet?
– Egentligen till alla. Vi ser det som att det ska finnas bostäder för alla, från den första hyreslägenheten till bostadsrätten och villan. Vi vill skapa en helt ny stadsdel med boende, skola, butiker och kultur. Tuvelyckan är ett stort projekt där vi börjar med åkermark och skapar något helt nytt för hela Båstad, bara ett stenkast från stationen med allt vad det innebär.

Läs mer om projektet på tuvelyckan.se