Skulle blivit tandläkare, blev jurist!

Krönikör Fritte Friberg, Bjäreliv

Det har varit val i Sverige. Men många har nyligen gjort ett val som för deras personliga del kan ha varit deras livs viktigaste: yrkesvalet! Och därmed också val av utbildning.

Själv gjorde jag ett sådant val 1968. Min dröm var att bli tandläkare, idolen var tandläkare Åke Svensson med mottagning i Enox-huset
i Båstad. Jag hade slagit ut två framtänder hösten 1967 och Åke satte in två nya ett par år senare. Det ökade – konstigt nog – mitt intresse för yrket. Mina betyg i naturvetenskapliga ämnen var bra och jag valde Na-linjen på Ängelholms gymnasium (det hade ännu inte döpts till Rönnegymnasiet).

Men nu hände det som icke fick ske, som det brukar heta. Efter den höga standarden på lärarna vid Båstad Realskola, fick vi vänja oss vid en ganska medioker lärarstandard i Ängelholm. I två centrala ämnen – matte och fysik – blev min Na-klass tilldelad en strålskadad f.d. kärnfysiker, som säkert var både snäll och ämneskunnig, men han var i total avsaknad av pedagogiska förmågor. Mitt intresse för naturvetenskap tog en paus, undantaget biologi och teknologi.

Och så kom det sig att jag, efter några år i Lund med vad jag kallar ”tvärvetenskapliga studier”, i januari 1985 kunde plocka ut min juris kandidatexamen hos Juridicums tentamensregistrator Linden, som vederbörligen och traditionsenligt bjöds på champagne. Sen må det så vara, att jag i stort sett gick direkt från Juridicum till Malmö-TV.

Jag får ofta frågan: ”Har du haft användning för din juristutbildning då?” Mitt svar brukar bli: ”Jovars, jag har arbetat med bokföring och som fastighetsmäklare, haft en del klientuppdrag i tvistemål, varit styrelseordförande för ett hotell i Malmö, plus VD i eget aktiebolag och skött min egen bokföring. Och så har jag varit utbildare på Ekobrottsmyndigheten i början av 2000-talet.” Och då brukar det, som man säger, vara ”nog snackat” …

Som jurist lär man sig till exempel snabbt att det för hundägare gäller s.k. strikt ansvar. Det betyder att en hundägare får stå för skada som hunden åstadkommer OAVSETT om det beror på vårdslöshet eller olyckshändelse! Jag hade glädjen att företräda en hundbiten person gentemot ett av de största försäkringsbolagen i landet. Notera, att inte ens bolagets tjänstemän hade full koll på lagens innehåll! På tal om lag och laglydnad, fick jag en gång tillfälle att t.o.m. på skyltat område påminna en matte om att koppla sin hund. Kvinnan
sa: ”Åh, han är SÅ lydig, SÅ-Å!” Varpå jag svarade: ”Det kan hända, men uppenbarligen inte dess ägare!”

Sen är det aldrig fel med lite kunskaper inom offentlig rätt och skattelagstiftning, när man ska gå i clinch med Försäkringskassan och Skatteverket. Särskilt F-kassan är hårresande inkompetent. Men jag kan lova er, att kunskaper inom statliga verk, myndigheter och bekymmersamt nog även hos förvaltningsdomstolarna upp till högsta instans är skrämmande knala. Jag har själv ett par mål som avgjorts på häpnadsväckande sätt ända upp i Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen. Men ge aldrig upp! Man blir inte rättshaverist av att kämpa på, när man VET att man HAR rätt och kan FÅ rätt. I slutändan finns alltid Europadomstolen eller JK, Justitie- kanslern, som kan ge dig rätt till skadestånd vid ekonomisk skada till följd av myndighets klavertramp.

Och så kan jag få frågan: ”Är inte jurister lite tråkiga?” Nja, fördelningen tråkmånsar – muntergökar är nog som bland folk i allmänhet. Muntergökar som blivit halv- eller helfärdiga jurister finns det exempel på: John Cleese, Jonas Hallberg, Hoagy Carmichael, Fritiof Nilsson Piraten, Henrik Hjelt och Johan Rheborg. På tal om det: vad som utspelar sig i rätten kan också bjuda på en hel del leenden. Här är ett av många exempel:

Advokaten: ”Doktorn, innan obduktionen, letade ni efter nån puls?”
Läkaren: ”Nej.”
Advokaten: ”Kontrollerade ni om patienten andades?”
Läkaren: ”Nej.”
Advokaten: ”Så patienten kunde ha levt när obduktionen inleddes?”
Läkaren: ”Nej.”
Advokaten: ”Hur kan ni vara så säker på det?” Läkaren: ”Eftersom hans hjärna låg i en burk på mitt skrivbord.”
Advokaten:”Men kunde patienten fortfarande vara vid liv?”
Läkaren: ”Det är möjligt att han kunde leva och arbeta som advokat någonstans, ja …”

Keep swinging!