Skåne ökar med Båstad i topp

Båstad-i-topp-1

Under perioden 2013-2014 har detaljhandeln ökat i hela Skåne och den största ökningen hittar vi i Båstad som haft en tillväxt på hela nio procent eller 62 miljoner kronor. För handeln i Båstad är siffrorna ett bra betyg på det arbete som lagts ner samtidigt som det ytterligare ökar motivationen att fortsätta utvecklas.

Karin Bengtsson på Båstad Turism & Näringsliv menar att ökningen beror på dels den fina sommaren som genererade fler besökare till Bjärehalvön och genom det också mer handel i byns butiker. Till detta kommer en hel del nya etableringar på orten som gjort att fler väljer att göra fler inköp lokalt.
– Jag tror att båstadborna känner att det finns ett ännu bättre och bredare utbud hemma på orten nu, säger Karin Bengtsson.

Detaljhandeln i Skåne län har ökat med två procent jämfört med år 2013 och omsatte under 2014 totalt 77,3 miljarder kronor. Störst omsättning hade Malmö, men ökningen i Båstad – som är länets största ökning – ser Karin Bengtsson som en stor vinst och hoppas på ökning även nästa år.
– Nu har vi tagit ett stort kliv vilket är jätteroligt och vi hoppas på en bibehållen och fortsatt utveckling med god service och brett utbud, säger hon.