Rekordutveckling för turismen i Båstad

Båstad bevisar sin attraktionskraft som turistort ännu en gång. Turismen, räknat i antal övernattningar, ökade i Sverige med drygt 7 procent under 2015. Övernattningar i Båstad ökade med hela 16,3 procent jämfört med året innan och är fler än någonsin tidigare.

23 600 av fjolårets hotellkunder i Båstads kommun kom från utlandet, det innebär en ökning av internationella gäster på 31,8 procent, flest kom från Danmark och Tyskland.

Karin Bengtsson, vd Båstad Turism & Båstad Näringsliv, kommenterar:
– Det är fantastiskt roligt! Gemensamma satsningar och ett nära samarbete med företagen inom besöksnäringen där man har samsyn på mål och utveckling skapar en destination med brett och attraktivt utbud.

Är ökningen främst på sommaren eller har turismen blivit mer utspridd över året?
Av de 272 759 gästnätterna så är ca 180 500 under juni, juli, augusti. Ökningarna är spridda på alla säsongen, vår, sommar, höst och vinter.

Är Båstad redo för samma ökning de närmsta åren?
Båstad & Bjäre har förmåga att klara samma ökning kommande år. Både när det gäller kapacitet och värdskap.

Vad tror du om turiståret 2016?
Jag tror att Båstad & Bjärehalvön kan se ljust på framtiden när det gäller utveckling och tillväxt. Destinationen har ett mycket starkt varumärke, är konkurrenskraftig som destination och utvecklas hela tiden vad gäller produkter, evenemang och reseanledningar. År 2016 kommer bli ett bra år.