Hej där, Turistbyrån! (del 3)

I vår korta artikelserie om Båstad Turism och Turistbyrån har vi kommit fram till tredje och sista delen. Bjäreliv har träffat Karin Bengtsson som sedan sommaren 2009 är VD för Båstad Turism och således Turistchef i kommunen.

Karin1När Karin Bengtsson ska beskriva vad hon och Båstad Turism egentligen arbetar med i en mening så menar hon att de ska stärka Båstad och Bjärehalvön som destination. När vi ber henne utveckla detta lite mer lyfter hon fram vikten av att samordna och hela tiden verka för medlemmarnas bästa. Båstad Turism är en ekonomisk förening som består av medlemmar som tror på samverkan, det är det som är den faktiska uppgiften. Att vara ett led i denna samverkan.
– Mitt arbete består till stor del av att vara en del av och ingå i olika former av nätverk. Dels här på halvön och dels regionalt genom Region Skåne och Familjen Helsingborg, berättar Karin.

Ett av de projekt som ligger extra varmt om hjärtat just nu är Handelsrådet som bildades tidigare i år och som arbetar med att samordna aktörerna inom handel och näringsliv i Båstad. Rådet har snabbt etablerat sig i handlarnas medvetande och syftet är att stärka handeln och skapa tillväxt. Ett första gemensamt projekt från handeln är den välgörenhetsgala som går av stapeln i samband med att denna tidning kommer ut.
– Jag ser även landsbygdsutvecklingen som en väldigt viktig del med många möjligheter. Vi måste se hela halvön som en destination och med den handlar det mycket om hur vi kan utveckla landsbygden på olika sätta. Det är helheten som gör oss unika.

Karin tar gärna upp det faktum att vi i Båstad måste tillåta oss att berömma oss själva och det vi skapat genom generationer. Vi ligger i framkant när det kommer till produktutveckling, paketering, värdskap och leverans.
– Att Båstad och Bjärehalvön nått denna position stavas nog ofta samverkan, det finns en öppenhet och vilja att hjälpas åt som jag uppfattar som unik.
– Det finns en stor medvetenhet i bygden kring vikten av att ta hand om de som besöker oss, året runt. Utmaningen nu ligger i att hela tiden utvecklas i en allt hårdare konkurrens, idag konkurrerar vi inte bara med andra orter i södra Sverige utan med hela världen. Det krävs målmedvetet och hårt arbete för att behålla vår position!