Grunden för ett livslångt lärande

Träffa förskollärarna som ständigt utvecklar såväl sig själva som förskolebarnen.

Jeanette Mattsson och Camilla Wennström, förskollärare på Fiskebyns förskola i Torekov respektive Äppelbyns förskola i Båstad kombinerar sitt jobb med att ta sig an nya utbildningar inom pedagogik, värdegrund, handledning och mycket mer.
– Det behövs kurser för att hålla sig à jour. Saker ändras hela tiden, säger Camilla.

lärande1
Jeanette, Camilla och flera andra förskollärare i Båstads kommun har de senaste åren läst olika högskolekurser som har genererat fördjupning inom bland annat inom natur & teknik.

Minns du din egen tid på förskolan? Galonbyxor, sandlådor, kottar, snoriga morgonar, trötta eftermiddagar och galna lekar? Går du in på Äppelbyn, Klockarebyn eller Fiskebyns förskola idag kanske du inte skulle känna igen dig. Visst, sandlådorna och galonbyxorna finns kvar men här ser du barn nersjunkna tillsammans i pedagogiska övningar där samarbete, bland såväl barn som lärare, är den viktigaste ingrediensen.
– Det handlar om att se barnen som individerna de är. Lyssna på dem. Vi ska vara medforskare tillsammans med barnen, säger Jeanette Mattsson.

Jeanette, Camilla och flera andra förskollärare i Båstads kommun har de senaste åren läst olika högskolekurser. Kurserna har genererat fördjupning inom bland annat inom natur & teknik, värdegrund, dokumentation- uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans kvalitet, handledning, flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Initiativet finansieras delvis genom förskolelyftet, en satsning på regional nivå.
– De har gjort en utvecklingsresa som inte är helt självklar då många av dem inte hade suttit på skolbänken på flera år och att det fanns en oro över att man kanske inte skulle klara av det, säger förskolechef Elisabeth Enoksson stolt.
– Det är då även viktigt att belysa att en av orsakerna att det fallit så väl ut också beror på att deras kollegor har stöttat och därmed underlättat för dem att genomföra kurserna.
Via de olika kurserna har förskollärarna fått möta andra förskollärare från hela Sverige.
– Det ger en kick att dela erfarenheter med andra studenter. Ett gemensamt forum skapar nya reflektioner, utvecklar Jeanette med ett leende.

Jeanette och Camilla anser att en tydlig skillnad och som genomlyser vardagsverksamheten är det ökade användandet av tekniska hjälpmedel.
– Alla pedagoger har tillgång till varsin Ipad och dessa används frekvent för både lek och lärande tillsammans med barnen. Det handlar om allt mellan att filma olika sekvenser barnen är involverade i till språkspel för barn med annat modersmål än svenska. Det roligaste med användningen av tekniska hjälpmedel som surfplattor är att det river barriärer mellan oss vuxna och barnen; helt plötsligt är det de som får lära såväl oss som andra barn hur det funkar med knapptryckande och svepande, säger Jeanette och Camilla fyller i.
– Genom kurser som Pedagogisk dokumentation har vi lärt oss hur vi ska använda oss av tekniska hjälpmedel på pedagogiska sätt. Via enkla filmer kan vi visa barnen hur det ser ut när de genomför olika övningar och lekar. Självreflektion behövs för alla. Viktigt är dock att respektera ett nej om barnet inte vill bli filmad den dagen. Både Camilla och Jeanette är tydliga med att barnen behöver ha kontroll över sin egen lek.
– Vi finns ofta i närheten men barnen har rätt att äga leken. Vi måste låta dem utvecklas själva.
Förskolechef Elisabeth Enoksson är både stolt och nöjd över hur många utav sin personal som valt att vidareutbilda sig. Medarbetarnas studier har
tillsammans genererat 195 högskolepoäng de senaste tre åren.
– Jag tycker att vi som chefer ska uppmuntra och stötta vår personal att förkovra sig. Är mina förväntningar på pedagogerna höga så infinner sig också lusten och energi att ta tag i saker och ting hos dem. Min erfarenhet är att det blir som ringar på vattnet, fler och fler tar tag i sin egen yrkesroll.

Är då förskollärarnas törst för ny kunskap inte släckt?
– Nej inte alls. Jag vill bara fortsätta. Jag planerar börja utbildning i ledarskap redan i höst, säger en uppenbart taggad Camilla.