Det händer i hamnen just nu

HamnskyltDet utförs markbeläggningsarbeten, där asfalten ersätts av sten, på den södra delen av hamnbassängen. Det kommer framöver att vara enhetlig beläggning på båda sidor.

Spolplattan är nu färdig och asfalterad till glädje för alla båtägare.

De svarta bodarna går till försäljning inom kort för avflyttning i september.
Varje bod kommer att ha ett nummer och det kommer att vara budgivning med start på 45000 kronor. Sugen på en ny friggebod hemma på tomten?

Parkeringsplatsen byggs om och kommer att vara klar den 1 juni.

Hamnens nya grillplats är nu färdig.