Del 1: Båstad GIF – Visionen

För tre år sedan kunde Båstads GIF fira hundra år som förening. Under de tre år som gått sedan dess har mycket arbete lagts ner av medlemmar och styrelse för att utveckla klubben och visionen är idag klar för hur vägen dit ska se ut. I en artikelserie i tre delar kommer vi på Bjäreliv att följa med och berätta lite om allt det som händer, och kommer att hända de närmaste åren, på och kring Örebäcksvallen.

Vi träffas i klubbhuset på Örebäcksvallen. Delar av styrelsen har tagit sig hit för att berätta om den vision som tagits fram, vilken pedagogiskt nog illustrerats med en illustration som tydligt visar upp Giffens och Örebäcksvallens position mitt i Båstad.
– Vi i styrelsen har i flera år arbetat med att ta fram en tydlig vision för vart vi vill komma i framtiden, inleder Fredrik Bergh. Efter att ha fått klart med arrendeavtal och samtidigt ett beslut från kommunen kring att det ska byggas friidrottsbanor finns nu även förutsättningarna för att det faktiskt ska gå att genomföra.

GIF-karta

Att föreningen nu fått ett långsiktigt arrendeavtal för marken kring Örebäcksvallen innebär att klubben nu har en möjlighet att satsa och investera i större utsträckning. Visionen, som du även kan se här ovanför, beskrivs av styrelsen som en elefant. I början var den stor, grå, otymplig och svår att få grepp om men efter att ha delat upp den i tre delar var den plötsligt enklare att både förklara och förhålla
sig till.

– Friidrottsbanorna är egentligen inte en del som är kopplad till Giffen, inleder Patrik Larsson. Här handlar det om en kommunal angelägenhet men i samarbete med oss i föreningen. Kommunen tar ansvar för satsningen på de nya friidrottsbanorna och Båstads GIF löser de nya satsningarna på Örebäcksvallen och Drivanplanen. Här har Christel Bengtsson lagt ned hundratals timmar i sitt kämpande i denna fråga.

Näridrottsplatsen är den tredjedel av visionen som förutsatte ett nytt arrendeavtal. Efter att ha presenterat sin vision för kommunens tjänstemän kom avtalet att landa på 21 år vilket föreningen är mycket nöjda med. Begreppet näridrottsplats syftar på en öppenhet där målet är att skapa mer tillgänglighet och öppna upp för fler typer av aktiviteter, inte bara organiserad idrott.
– Näridrottsplatsen kommer att ha kvar elvamannaplanen som idag men runt denna kommer vi att förstärka med andra former av aktiviteter, berättar Johan Zetterberg. Det kan handla om allt från boulebanor till utegym. Vi arbetar just nu med att samla in idéer och förslag från båstadborna. Området ska gå att stänga men ska också hållas öppet på ett mer inbjudande sätt som uppmanar till spontana besök.

Den tredje delen av elefanten är den konstgräsplan som planeras och där målet är att finansiera via massinsamling och sponsring. Denna del av visionen kommer vi att återkomma till i kommande nummer av Bjäreliv. Den vision som styrelsen tagit fram innebär att Örebäcksvallen blir en naturlig del i den triangel som sammanbinder hamnen, Örebäcksvallen och Malenskogen. Via skolorna, idrottshallen och lekplatserna finns här en helt unik helhet för den som vill träna, motionera eller bara vara ut i naturen.
– Vi har idag en förening som mår väldigt bra, menar Fredrik Bergh, vi har god ekonomi och ett stort engagemang från våra mer än femtio ledare som gör ett fantastiskt arbete, till detta kommer ett stort stöd från såväl kommun som näringsliv. Att dessutom de rent sportsliga framgångarna har tagit herrlaget till division 5 och många bra placeringar även för de andra lagen och inte minst friidrottarna känns helt fantastiskt, avslutar han.

På bordet ligger förberedande material om årets Motionsdag.
– Motionsdagsgruppen, som leds av Sara Bergh, har lyft den 6:e juni till en årlig folkfest. Som vanligt förväntar vi oss upp emot 1000 besökare på vår nationaldag. Det är en härlig dag för såväl gammal som ung, avslutar Johan Zetterberg.

I nästa nummer av Bjäreliv kommer vi att berätta om två satsningar som kommit att betyda mycket för såväl klubben och byn. After school för ungdomslagen och loppisen som blivit en succé.

Med all sannolikhet blir det även en rapport från när Zlatan & co besökte Örebäcksvallen.

GIF-eldsjälar
Det står många eldsjälar bakom Giffens arbete.