Bjäre får en egen nyhetstidning

Precis som Bjäreliv kunde berätta om i förra numret kommer Bjärehalvön från och med första veckan i mars att få en helt ny lokal nyhetstidning med veckoutgivning. Bakom satsningen, som går under namnet Bjäre NU, står samma företag som ger ut Bjäreliv och i skrivande stund pågår arbetet med att skapa redaktionen som kommer att arbeta med den nya tidningen.

– Det är såklart stor skillnad mellan att ge ut en månads- respektive veckotidning, inte minst i det faktum att vi hela tiden måste vara mer aktuella i vårt innehåll, berättar Joakim Ormsmarck. Det blir en utmaning men en väldigt rolig sådan.

Bakom tanken att starta en lokal nyhetstidning ligger ett drygt års arbete och analys. Det har hänt mycket på den lokala mediemarknaden när de stora koncernerna alltmer väljer att centralisera sina redaktioner, och sitt innehåll.
– Vi har en övertygelse att Bjärehalvön behöver en lokal tidning med lokala nyheter. Inte minst idag när vi översvämmas av mer eller mindre sanna sensationsnyheter via sociala medier är det viktigt att det finns medier som rapporterar det som händer på ett nyanserat sätt.

Den första februari börjar Jenica Paulsson som kommer att arbeta med tidnings- och annonsproduktion och Peter Jakobsson, som idag ansvarar för bjareliv.se, kommer att kliva in som nyhetsredaktör och blir den som kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för tidningens nyhetsinslag och även vara den som kommer att rapportera från, och bevaka, de kommunala frågorna.
– Med tanke på att vi har veckoutgivning kommer vi inte att kunna rapportera dagsfärska nyheter utan vårt fokus kommer att ligga på att berätta det som händer nu, vi kallar det helt enkelt nuheter, berättar Joakim. Sedan kommer vi parallellt att bygga upp vår lokala bevakning på webben och i sociala medier för att hela tiden kunna ligga i framkant.

En viktig del för alla verksamheter är intäkterna, i det här fallet annonserna. Med en veckotidning i portföljen blir erbjudandet till kunderna så mycket mer flexibelt i framtiden.
– Det blir inte så stor skillnad för kunderna förutom att de plötsligt får så mycket mer att välja på, berättar Joakim. Det blir jag och Johan Wastensson som håller i detta och med den nya satsningen kan vi nu erbjuda annonser i Bjäre NU, Bjäreliv och Båstad Magazine vilket ger en stor valfrihet för vår kunder och ett heltäckande erbjudande inom print.