Bästa golfen

Torekovs GK finns med på listan över Sveriges 100 bästa golfhål.

bästagolfhål1Nyligen Torekovs GK diplomet som markerar att klubben har ett, vissa har två eller tre, av Sveriges 100 bästa golfhål. Det är tidningen Svensk Golf som har tagit fram listan, där 8 500 golfhål på landets 500 golfbanor har analyserats och värderats mot varandra.
– Vår ambition med listan var att belysa hur många guldkorn som verkligen går att hitta ute i landet och kanske få människor att öppna upp ögonen för nya upplevelser, säger Tobias Bergman, chefredaktör på Svensk Golf

Det är tidningens banexpert Eric Franzén som har varit huvudansvarig för arbetet.
– Problemet har inte varit att vaska fram bra svenska golfhål, utan snarare att välja mellan dem. Från norr till söder finns ett djupt utbud av roliga och speltekniskt starka hål som vi och andra golfare ser fram mot att uppleva redan innan ronden startats. Att lyfta fram hundra av dem och ge dessa hål det individuella fokus som de förtjänar var en av de starkaste drivkrafterna i vårt omfattande arbete med listan.