Att leva med en sjukdom

Axel-Lilja1

Den 29 maj, klockan 16.00, kommer Axel Lilja till Musteriet i Båstad för att hålla en föreläsning om hur det är att leva med HIV. Föreläsningen är riktad till ungdomar och Axel är själv 23 år gammal.

Under föreläsningen kommer Axel att berätta hur bromsmedicinerna fungerar och vad som sker i kroppen. Han tar upp delar av de fördomar som finns kring sjukdomen och de som han själv har upplevt.

Åhörarna får höra om vilka sätt som hiv kan överföras på och hur man kan skydda sig ifrån att få hiv. Axel berättar om den rådande lagstiftningen och vilka förpliktelser som den som bär på HIV har. En mycket viktig och stark föreläsning som alla borde gå på.