Återkoppling

Känn på ordet. Återkoppling. Om ordet känns ovant, använd ordet feedback istället, ett ord som, sin utländska härkomst till trots, oftare används i dagligt tal.

När gav du feedback senast och när fick du det? Jag har lärt mig att alla resultat som jag får, kan ses som en form av feedback. T.ex. om jag har går upp i vikt, eller om pengarna är slut innan månaden är det, eller om jag fick jobbet jag sökte?

Jag har också lärt mig se på resultat utan värdering, resultat är varken goda eller onda, utan bara resultat. OM jag har gått upp i vikt (resultat) så är det troligen en feedback att jag antingen ätit för mycket eller rört mig för lite (eller varför inte en klassisk kombination). Om jag nu inte gillar detta resultat (när jag lägger en värdering i resultatet) kan jag välja att göra något åt det; motionera mera eller (eller ännu hellre en kombination) äta mindre/bättre.

Om jag fick jobbet jag sökte (resultat) så var det återkoppling på att jag hade det som efterfrågades, både i kompetens och personlighet. Om det var bra, ja troligtvis anser jag det är det just då. Men vem vet hur jag känner efter ett halvår? Kanske det visar sig att jag vantrivs och då är det feedback på något.

Jag har precis efterfrågat feedback på mig som person. Hua. De mer positiva karaktärsdragen som social, framåtanda och självförtroende (ja, jag vill ju att ni alla ska veta) var knappast förvånande eller obehagliga. De mindre prominenta dragen däremot… envis, stridslysten(va?! jag?!) och påstridig… kan väl inte påstås vara helt överraskande heller, ändock mindre behagliga men framför allt så vill jag verkligen inte upplevas som detta. Men, då är det bra att ta ett steg tillbaka och påminna mig om att denna återkoppling bara är ett resultat. Dessa karaktärsdrag är alltså resultat över att jag ofta har starka åsikter som jag inte har problem att stå för i kombination av att jag lätt blir engagerad och att jag vill så gärna att folk ska förstå min (rätta?) synpunkt av något.

Redaktion-LouiseEftersom jag inte alltid vill ses som envis, utan snarare som uthållig och mer tävlingsinriktad än stridslysten så får jag helt enkelt lägga om taktik. Jag har fortfarande en stark åsikt som jag står för, men kanske jag väljer att släppa den oftare och kanske behöver jag inte alltid göra den hörd. På detta sätt får jag förhoppningsvis en annan feedback.

Vilka resultat har du fått och har du frågat dig vad är det feedback på?

Louise Dock
Krönikör