Är din favoritbutik årets butik 2018?

Inför nästa års Näringslivsfest, som går av stapeln den 24 maj på Norrviken, kan Bjärelivgruppen nu berätta om en ny satsning i form av utmärkelsen Årets Butik. Tanken med det nya priset är att lyfta fram, uppmuntra och premiera butiker, och dess ägare och medarbetare, som genom sitt arbete bidrar till en levande bygd.

Att utse årets butik är en tradition i många städer och citykärnor runtom i landet men i Båstad har handeln genom åren stått utanför de olika priskategorierna, även om givetvis utmärkelser som Årets Företag eller Årets Entreprenör kunnat delas ut även till butiksägare.
– Handeln är enormt viktig för Bjäre och har under senare år haft en hel del utmaningar att ta sig igenom, inte minst med den alltmer ökande handeln online, och vi på tidningarna känner att om vi kan hjälpa till att inspirera och lyfta fram de som lägger ner sin kraft och energi på att se till att vi har ett aktivt butiksliv i kommunen genom en sådan här utmärkelse är känns det riktigt bra, säger Joakim Ormsmarck.

Arbetet med att ta fram vilka kriterier som kommer att gälla pågår just nu men det som är klart är att den vinnande butiken ska vara en bra representant för Båstad och handeln. Man ska genom sitt arbete bidra till att lyfta såväl sin egen butik som Bjäre som destination och handelsort. Man ska tillföra något positivt och arbeta för samverkan och utveckling.
– Kriterierna växer fram just nu och kommer att vara klara till slutet av januari, berättar Joakim. Vi kommer att utgå från såväl mjuka som hårda värden men det som kommer att värderas högst är helheten och upplevelsen. Vi behöver butiker som arbetar hållbart och långsiktigt och detta hoppas vi kunna premiera.

Omröstningen kommer att genomföras av såväl en jury som av bjäreborna enligt ett koncept som påminner om Melodifestivalens, juryns röst värderas till 49 % och folkets till 51 %. I slutet av januari påbörjas nomineringsarbetet och omröstningen kommer sedan att pågå under april månad för att sedan presenteras under glada former på Näringslivsfesten på Norrviken den 24 maj.
– Det är helt enkelt handelns tur att stå i fokus nu och med denna utmärkelse hoppas vi kunna bidra med lite till det totala arbetet. Vi har fantastiska butiker på Bjäre som vi ofta tar för givet och det ska bli väldigt kul att få sätta strålkastarljuset på dessa under våren, avslutar Joakim Ormsmarck

Årets Butik 2018 kommer att delas ut på Näringslivsfesten den 24 maj tillsammans med bland annat följande utmärkelser:
• Årets Företag
• Årets Entreprenör
• Årets Ambassadör
• Miljöpriset
• Kulturpriset
• Nolatopriset
• Årets Ungdomsledare
• Carl-Johan Bernadotte priset