Utställning om Undrien

Undrien1

”En utställning för alla fynderande! Undrien finns överallt eller ingenstans. Kommer jag till UNDRIEN så snart jag har något att undra över? Är min ordstad lika viktig som min bostad? Kan jag bli ordsynlig med de ord som jag själv finner?”

Undrien är en Enfantastikutställning för barn och alla UNDRA av Magnus Lönn. Spontana och enkla teckningar, kluriga ”nykokta” ord, ”fristäver”. Och finurliga småprylar som fogats samman till figurer, bokstäver och till ett collage av lådor och fack med möjlighet för varje person att hitta sina egna tolkningar.
Rekommenderas för hela familjen!

Utställningen pågår på BiblioteksGalleriet till och med den 7 maj.