Premiär för elhandel på Bjäre

I snart fyrtiofem år har Bjärekraft ansvarat för elnätet på Bjärehalvön. Allt började 1972 när ett antal elföreningar slogs samman och Bjäre Krafts ekonomisk förening bildades. Mycket har hänt genom åren och idag består verksamheten av såväl bredband som TV. Och nu alltså även elhandel.

År 1988 byggde Bjärekraft sitt första egna vindkraftsverk och idag äger man, helt eller delvis, hela tretton stycken som tillsammans producerar runt 38 000 MWh el per år vilket motsvarar hushållsel till 7 600 villor. Fram till nu har den producerade elen sålts vidare till elhandlare, men från och med oktober säljs den utan mellanhänder till Bjärekrafts kunder.

hakanIdag har man drygt 12 000 elnätskunder och ungefär lika många bredbandskunder och det är i första hand dessa som erbjuds elen.
– Men vill fastighetsägare och företag utanför vårt verksamhetsområde köpa vår egenproducerade och prisvärda vindkraftsel blir ingen gladare än vi, säger Håkan Eriksson, koncern-VD på Bjäre Kraft ekonomisk förening.

Bjärekraft säger sig har märkt en stark efterfrågan på att få samla alla el- och bredbandstjänster och som medlemsägda vill man gärna möta detta behov.
– På ett sätt är vi tillbaka där vi började. När föreningen startade hade vi hand om både elförsäljning och distribution, avslutar Håkan Eriksson.