Nyfiken på Montessori!

Montessori-1

Du har med all sannolikhet hört talas om begreppet Montessori. Kanske har du en något diffus bild av att det har med skola och pedagogik att göra? Du kanske uppfattat det som lite flummigt eller så har du en bild av att det kostar massor med pengar? Vi kände att vi var lite nyfikna så vi träffade några av de ansvariga bakom Båstad Montessori för att få veta mer.

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och i sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med barn som hade mentala handikapp eller sociala problem. Det Maria insåg var att dessa barns problem ofta låg på det pedagogiska planet framför det rent medicinska, med rätt intellektuell stimulans kunde deras tillstånd förbättras. Insikten ledde till att Maria successivt började utveckla pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och resultaten var häpnadsväckande. I det här läget ställde hon sig frågan som skulle komma att leda fram till dagens Montessoripedagogik; Skulle denna metod kunna fungera framgångsrikt även på fullt friska barn?

På Bjärehalvön har Båstad Montessori funnits sedan slutet av åttiotalet och idag finns det totalt tvåhundra barn inom verksamheten. Med tre förskoleenheter, i Båstad, Förslöv och Grevie samt en låg- och mellanstadieskola i Grevie har utvecklingen varit god för konceptet och utan någon annan direkt marknadsföring än nöjda barn och föräldrar har platserna fyllts och verksamheten expanderat genom åren. Ina Angel, som är rektor för skolverksamheten berättar:
– I skolan har vi idag drygt hundra barn mellan sex och tolv år, en del av dessa kommer från vår förskoleverksamhet och andra har anslutit senare. Vi tar in nya barn löpande och i dagsläget finns ett fåtal lediga platser inför terminsstarten.

Men vad är det då egentligen som gör Montessori så unikt och uppskattat? Än idag är det Maria Montessoris tankar och insikter som är grunden för hela pedagogiken och dessa bygger på alla barns nyfikenhet och intresset att prova på nya saker, intressen som varierar genom åldrarna. Just dessa intresseperioder är en av grunderna som tas tillvara på inom pedagogiken.
– Vi jobbar hela tiden utifrån barnens möjligheter och med att hjälpa honom eller henne att bygga och stärka en självbild. Hela undervisningen är uppbyggd utifrån individen där varje barn själv är med och skapar förutsättningar för lärandet, berättar Josefine Larsdotter, som är förskolechef.

Resultatet talar till stor del för sig självt. Idag har barnen på Båstad Montessori ett klart bättre genomsnitt på de nationella proven än riksgenomsnittet. Genom att skapa en stimulerande miljö, där undervisningen är såväl lärarledd som enskild och i grupp är arbetsmiljön för barnen varierande för att främja nyfikenhet och egen vilja till lärande. För barnen påminner faktiskt undervisningen mer om ett traditionellt jobb, där man arbetar under eget ansvar och med frihet, än en klassisk skolundervisning.
– Jag kan egentligen bara prata utifrån vår familj, berättar Markus Arvidsson som är styrelseordförande i föreningen, men Båstad Montessori passar oss och våra barn väldigt bra. Det är en härlig gemenskap och modellen med föräldrakooperativ skapar en samhörighet och en vilja att arbeta mot samma mål.

Stephanie Westerlund, som är ekonomichef i föreningen, menar att det faktum att föreningen drivs och ägs av föräldrarna kanske ibland kan låta lite skrämmande men precis som alla andra skolor omfattas undervisningen av den kommunala skolpengen. Däremot hjälps föräldrarna åt att städa och sköta om föreningens fastigheter, detta görs en gång per termin och blir ett trevligt sätt att umgås och träffa andra föräldrar, vilket skapar ytterligare trygghet.
– För den som är nyfiken och vill veta mer tycker jag absolut att man ska kontakta oss i föreningen och komma förbi och insupa den härliga miljön i vår skola och våra förskolor, avslutar Markus.