Naturlig behandling för kroppen

Smärta och ohälsa kan uppstå när vi utsätts för yttre och inre påfrestningar av olika slag. Stress, skador eller långvarig ensidig belastning kan ibland under vissa omständigheter vara svåra för kroppen att lösa på egen hand.

smarta1Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad form av manuell behandling
som bygger på filosofin att assistera kroppens naturliga maskineri med minsta möjliga hjälp. Sverige numera är ett av de få länder i Europa där osteopati fortfarande anses vara alternativ behandling. I USA, Australien, Storbritannien och de flesta länder inom EU är det en del av den vanliga sjukvården.

Catharina Sachs, som har varit verksam osteopat sedan 2008, menar att osteopati är både en filosofi, diagnostisk metod och behandlingsform som bygger på förståelsen av hur kroppen fungerar som en enhet.
– De kanske vanligaste problemen vi arbetar med är smärta från rörelseapparaten av olika slag, men osteopatin är bredare än så vilket är mindre känt och vi arbetar även med matsmältningsproblem, andningsproblem av olika slag, cirkulations- och lymfproblem
med mera. Patienter med kroniska sjukdomar såsom reumatiska och neurologiska besvär kan också uppleva att deras besvär lindras och deras välbefinnande ökar, berättar Catharina.

Varje behandling är unik och anpassas efter patientens ålder, kön, kroppstyp, allmäntillstånd, tidigare skador och naturligtvis till det man söker hjälp för för dagen. Viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symtomen. Man lägger stor vikt vid sambandet mellan kroppens struktur och hur den fungerar samt kroppens självläkande mekanismer.