Guldstjärna till ICA Supermarket

Ett år tog det från att Marcus Liffner och hans medarbetare tog beslutet tills att certifiering var klar och intyget med guldstjärnan kunde börja placeras ut i butiken. Certifieringen som går under beteckningen ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik” kanske inte låter så spännande men bakom guldstjärnan ligger väldigt mycket arbete.

Vi träffar Marcus och hans kollegor i butiken för att få veta mer kring bakgrunden till beslutet att ta steget och genomföra en certifiering av butiken.
– Att certifiera butiken, med de krav det innebär, är inget som ICA ställt som krav, även om det mycket väl kan bli så i framtiden. Däremot kände vi att vi ville ta detta steget för att bevisa för oss själva och våra kunder att vi alltid ska vara i framkant samtidigt som en certifiering är en trygghetsfaktor för våra kunder såklart, de vet att vi har koll på allt kring säker och trygg mat, inleder Marcus.

Certifieringen är en så kallad tredjepartscerifiering där butiken kontrolleras av såväl kommunen som ICA centralt samtidigt som det sedan är ett externt bolag som står för den slutliga kontrollen och utfärdandet av godkännandet. Kraven ligger en bra bit över lagkraven.
– Det har varit ett stort projekt, under året som gått sedan vi startade upp arbetet. Hela personalen har varit engagerad under ledning av vår kvalitetsansvariga Josefine Boström som tillsammans med Agneta Johansson har varit de från personalen som lett arbetet.

Enkelt kan man säga att certifieringen innebär en extra kontroll av allt som sker i butiken, från rena rutiner kring egenkontroll, kylkedjor och hantering av färskvaror till arbetskläder, utbildningar och innehållsdeklarationer.
– Eftersom certifieringen innebär att vi säkerställer allt som sker i butiken har det varit en förutsättning att få med alla i personalen i detta, menar Josefine, och när alla satt sig in i vad det inneburit har det verkligen varit ett lagarbete. Men självklart är det väldigt många timmar som lagts ner under det här året.

Agneta Johansson har ansvarat för de delar som berört personalfrågor och utbildningar och hon berättar att det är många utbildningar som idag krävs för att arbeta i en butik som ICA Supermarket.
– Det handlar om anpassade utbildningar för alla de olika moment som finns i butiken. Arbetar du med färskvaror ska du ha viss kunskap och arbetar du med frysvaror eller i kassaledet är det andra. Till detta kommer hälsokontroller och en hel del annat rent administrativt arbete.

Alla tre är överens om att det varit ett arbete med mycket arbete men idag är det ingen som ångrar att man tog steget. Marcus berättar att han i början kunde undra om allt detta verkligen var nödvändigt men efterhand som stegen klarades av blev helheten också mer konkret och idag har man väldigt bra verktyg att använda i arbetet.
– Nu är det stora arbetet gjort skulle man kunna säga, avslutar Marcus. Nu ska vi självklart se till att vi får behålla vår guldstjärna samtidigt som vi vill bli bättre hela tiden. Men med certifieringen har vi nu exakta rutiner kring allt och det underlättar det dagliga arbetet och även vid nyanställningar där vi direkt kan gå igenom vilka utbildningar som krävs och sedan är det bara att köra på.