Fokus på framtiden

Första veckan i augusti är H.K.H Prinsessan Sofia och Fredrik Reinfeldt tillbaka i Båstad igen, efter förra årets succépremiär för A Sustainable Tomorrow. I år får de dessutom bland annat sällskap av Anders Borg och kommunikatören Jacob Trollbäck. Bakom evenemanget står Gränslösa Möten med Bosse Nilsson som initiativtagare och grundare.

Bjäreliv träffar Bosse Nilsson en lördagsförmiddag för att prata framtid, utveckling och drivkraft utifrån det arbete som han, tillsammans med sina kollegor, gör genom Gränslösa Möten och A Sustainable Tomorrow.

Hur skulle du sammanfatta vad Gränslösa Möten är?
– Enkelt kan man säga att vi arbetar med att sammanföra människor som annars inte skulle träffats och det gör vi genom att skapa regionala landslag, som vi valt att kalla det. Här träffas människor som på olika sätt tar ansvar för samhällsutvecklingen och sin egen business men som kommer från helt olika bakgrunder och arbetar med helt olika branscher. Det kan vara egna företagare, anställda eller tjänstemän men det de har gemensamt är att de brinner för utvecklingen och framtiden och här får en de en möjlighet att prata om viktiga saker med människor med helt andra perspektiv och skapa konkret handling.

Hur ofta ses landslaget och i vilken form sker det?
– Ungefär en gång i månaden arrangeras möten med några av Sveriges främsta föredragshållare och workshops men mellan dessa möten finns det idag alla möjligheter att mötas dels i egna möten men även via vår digitala plattform som vi precis lanserat. Här kan man följa upp föreläsningen och samtalen, hålla kontakten och diskutera vidare. Idag är ett landslag, här på Västkusten, igång och närmaste året räknar vi med att sjösätta ett i Östergötland och ett i Göteborg.

Vilka får vara med?
– Alla är välkomna att ansöka och här går vi inte efter taxeringskalender eller sådant utan det vi söker är människor som delar vår inställning till ansvar och framtiden. Vi skapar ett lag som tillsammans bildar en helhet och här är har vi personer om Kenth Hultqvist och Jana Söderberg som är experter på just detta. Vi nekar ingen att vara med men kanske föreslår vi att personen ska vara med i exempelvis nästa landslag för att vi redan har den profilen av medlem i det befintliga nätverket. Vi tror på mångfalden.

Hur många landslag siktar ni på?
– Vi tror att fem till sex regionala lag är en bra strategi, då har vi 500-600 personer som står i framkant och förstår vikten av framtid och utveckling. Sedan kopplar vi samman dessa människor och då händer det grejer, det är jag övertygad om. Detta är ett viktigt strategiskt tänk vi får då de främsta i Sverige i våra landslag, det har ett stort värde för alla. Inte minst de internationella personer som vi vill engagera ser på detta.

Varför behövs detta?
– De varningsklockor jag ser i vår del av samhället är att vi lätt pratar framtid med människor som tycker likadant som vi själva, där fastnar vi lätt. Tankesmedjor med likatänkande som stannar vid just tankar och visioner, vi måste ta detta vidare så att det händer något. Allt handlar om exakt samma utgångsläge vi håller alla på att förflytta oss in i framtiden och vi vet inget om den mer än att utvecklingshastigheten idag är så hög, det händer mycket och det händer hela tiden. Vinnarna är de som samspelar med olikheter och agerar, allt annat kommer att påbörja sin egen avveckling.

I slutet av sommaren är det dags för A Sustainable Tomorrow igen, berätta vad som händer!
– Det är andra året som vi kör dettas om en del under Gränslösa Möten. Det hänger ihop med landslagen, hela världen hänger ihop. Min övertygelse är att du inte med trovärdighet kan säga att du arbetar med framtiden och inte ha en uppkoppling mot resten av världen. Med A Sustainable Tomorrow ska vi koppla samman dessa människor ett antal gånger per år på olika platser i Skandinavien, med Båstad som basen. Ett forum där beslutsfattare, påverkare och du och jag möts och tar oss an frågor kring hållbarhet och framtid i världen.

Hur gör man för att få hit dessa personer till ett helt nytt koncept?
– Mycket handlar om att förstå hur dagens nätverk och mötesplatser är uppbyggda, det är en tydlig trend mot mötesplatser med mångfald där det inte längre handlar om att bara prata utan att göra och leverera. Det var detta John Hope Bryant såg hos oss när han besökte Nobelstiftelsen i Norge förra våren vilket gjorde att han ställde frågan vad han kunde göra för oss. Som tidigare rådgivare till Obama och en enormt meriterad person öppnade han upp många dörrar vilket gjorde att vi tidigarelade förra årets möte, i vår plan skulle det ligga först i år eller kanske till och med nästa år.

H.K.H Prinsessan Sofia gjorde ett rosat tal förra året och är tillbaka igen, berätta!
– Vår första kontakt med Sofia var för ganska många år sedan i Sydafrika. Vår familjs projekt där vi arbetar med skolor i Langa ligger bara en kilometer från Project Playground som prinsessan grundat, så vår första kontakt var då. Sedan har det visat sig att vi delar samma värderingar och brinner för samma frågor vilket gjort att prinsessan Sofia nu engagerat sig i A Sustainable Tomorrow och representerar Hovet här under dagen. På kvällen är sedan Project Playground en mycket viktig del i välgörenhetsmiddagen.

Ni har haft en fantastisk start, vad är framgångsfaktorn?
– Vi hade aldrig varit där vi är idag med A Sustainable Tomorrow om inte John Hope Bryant fått upp ögonen för oss, det betyder mycket. Vi har ett unikt koncept för Skandinavien där vi lyckats engagera fantastiska personligheter och slutligen har vi gjort detta i Båstad om är exakt rätt miljö för avslappnade möten mellan människor i en kreativ miljö med framåtanda.

Var hämtar du din inspiration?
– Davos Economic Forum är en stor inspirationskälla. För 47 år sedan valde de att satsa på att skapa en mötesplats och även om vi inte alls har samma tanke med det faktiska mötet så är den en inspirerande resa som vi nu ska göra på vårt sätt. Vi har tre grundläggande delar i A Sustainable Tomorrow som bygger på FN:s 17 globala mål som vi bygger allt på, världens megatrender och slutligen det gränslösa tänket. För första gången har FN lagt till ett 17:e mål som är att ta bort de osynliga gränserna där de menar att de andra 16 målen aldrig går att genomföra om vi inte får bort gränserna.

Vad betyder denna dagen för Båstad tror du?
– För båstadborna innebär det att de kan vara en del av, och träffa, väldigt intressanta människor under en dag som kan sätta avtryck för framtiden. Sedan är vår målsättning såklart att sätta Båstad och vårt koncept på världskartan på samma sätt som exempelvis Davos, vi vill vara med och skapa tillväxt och lyfta vår region såväl under de här dagarna som under hela året. Responsen vi fått, upplevelsen från USA resan i april och den enorma mediauppmärksamheten vi fick indikerar att något stort är på gång igen i Båstad!