Experter på besök

Bjäreliv har tidigare skrivit om sammanslagningen mellan Sparbanken Öresund och Swedbank som blev klar tidigare i år. Vi har berört Swedbank som bank och den kompetens som finns såväl lokalt som nationellt inom banken. När Swedbanks kontor i Båstad och Förslöv nu i december fick besök av Martin Bolander, senior makroekonom på Swedbank, och Arturo Arques, privatekonom på Swedbank kändes det således perfekt att passa på att ställa några frågor inför 2016.

Vad kommer att hända med ROT och RUT nu inför kommande år?
– Båda dessa två kommer att försämras, inleder Arturo Arques. Regeringen har lämnat i sin proposition att man ska sänka avdraget för ROT från 50 % av arbetskostnaden till 30 %. När det gäller RUT så ska taket sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor för personer under 65 år.

Arturo Arques menar att förändringarna kring ROT och RUT kommer att påverka en del, både för konsumenten och för företagen. Faktum är att Båstad är en av de kommuner i landet där just RUT och ROT används som mest och risken finns att de företag som arbetar inom dessa områden kan ha anpassat sin verksamhet efter de förutsättningar som varit rådande de senaste åren.

Vad ska man tänka på kring pensionssparande?
– Det viktigaste här är att man ska se över sitt sparande och upphöra med sitt individuella pensionssparande, där avdragsrätten försvinner helt för löntagarna från och med 2016. Gå istället över till att spara i ett så kallat ISK, ett investeringssparkonto, menar Martin Bolander.

Martin Bolander lyfter att det fortfarande finns kunder som inte valt att avsluta sitt individuella pensionssparande och därför helt i onödan kommer beskattas mer än de hade behövt.

Du Arturo Arques har blivit utsedd till expert i regeringens utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden? Berätta!
– Vi i banken har varit väldigt aktiva generellt sett i denna fråga, vi är den största banken i Sverige gällande bolån. Vi har sett att behovet om att upplysa konsumenterna kring ekonomiska planer, hur en bostadsrättsförening fungerar och så vidare är stort. Det är idag den största enskilda affären de flesta gör i sitt liv. Den påverkar ekonomin i många år framöver. Med tanke på de priser vi har idag är det enorma belopp det handlar om. Därför har det tillsats en utredning för att öka skyddet för konsumenterna, det kan handla om regelverket kring bostadsrättsföreningarnas sparande för framtida utgifter och liknande.

Hur ser banken på amorteringskrav på bolån?
– Vi ser positivt på det, idag är belåningsgraden väldigt hög och skuldsättningen utsätter hushållen för ett risktagande i förlängningen, menar Arturo Arques.

– Från ett makroekonomiskt plan så är det viktigt hur detta ska ske, det alla vill undvika är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden. Vi måste få skulderna att sluta öka och sedan längre fram minska, men det måste bli en mjuk övergång med fingertoppskänsla, lägger Martin Bolander till.

Såväl Martin och Arturo är överens om att det idag är enklare för privatkonsumenten vid exempelvis deklarationen men samtidigt är det mycket att tänka på när regler och förutsättningar ändras. Att i detta läget ta hjälp externt är nästan en förutsättning och kompetensen finns hos din bank.
– På samma sätt som du besiktigar din bil en gång om året bör du också besiktiga din ekonomi, menar Martin Bolander. Ta hjälp från din bank, jag lovar att det kommer att hjälpa dig i många viktiga beslut!