Effektiva Anna!

Vi är många som inte får tiden att räcka till i dagens stressade samhällsklimat. Såväl på jobbet som privat är det så mycket som ska hinnas med och visst känns allt ibland bara som ett totalt kaos. Bjäreliv har träffat Anna Zetterberg, som nu efterfrågas från alla möjliga olika verksamheter runt om i vårt stressade Sverige. Personlig effektivitet är nämligen det hetaste utvecklingsområdet 2014. Kombinationen av personlig prestation och att må bra är åtråvärd.

anna1Faktum är att Anna är lite extra aktuell just nu. Sedan några månader tillbaka är hon ny ordförande för Båstads GIF och självklart kan vi inte låta bli att fråga om målet nu är att effektivisera föreningen.
– Till en början har det mest handlat om att få koll på allt men självklart vill jag vara ett föredöme för att arbeta smart och effektivt. Med giffen handlar det nu mycket om att få den nya organisationen, som har arbetats fram de senaste åren, att fungera effektivt, inleder Anna. Vi har en ansvarig för varje delverksamhet i styrelsen idag och det gör att vi kan fördela arbetet bra.

Anna Zetterberg är utbildad civilekonom med inriktning mot organisation och verksamhetsstyrning och arbetade även med detta under ett antal år innan hon 1999 anställdes som effektivitetskonsult på ett globat konsultbolag. Tio år senare var det dags att starta eget och företaget, What´s Your Motive föddes.
– Jag ser det som att mitt uppdrag är att få fler personer att vara nöjda när de går hem från jobbet. Jag jobbar med föreläsningar och konsultuppdrag, ungefär fifty-fifty. Mina föreläsningar varierar beroende på målgruppen men grunden är alltid effektiviteten i arbetet, berättar Anna.

När Anna får ett uppdrag av ett företag börjar hon alltid på ledningsnivå där det handlar om att öppna upp ögonen på ledningen och konkretisera verksamhetens övergripande mål, så att dessa blir tydliga för medarbetarna.
– När jag och ledningen har klart för oss vad som är viktigast och hur vi vill att företaget ska arbeta går jag in på en medarbetarnivå där jag tränar personalen på personlig effektivitet genom utbildningar och work shops.

Annas undersökningar visar att nittio procent av alla tjänstemän känner att de inte hinner med det de behöver göra på dagarna, endast tio procent har kontroll. Hon ser det som sin uppgift att öka den siffran och skapa hälsa och välmående i företagen.
På frågan vad hon ser som sin viktigaste uppgift som ordförande i Båstads GIF lyfter hon fram behovet av en ny idrottsanläggning och att skapa en relation med kommunen, en sådan menar hon har saknats i många år.
– Men självklart kommer jag att ta med mig det jag arbetar med in i föreningen, avslutar Anna. Vi ska bli effektiva i styrelsearbetet och i hela föreningen, alla behöver inte vara delaktiga i alla delar utan man ska jobba med det man är bra på och det man tycker är kul. Då blir det effektivt!

Text: Joakim Ormsmarck
Foto: Pressbild