Bjäreliv storsatsar i Ängelholm

Sex år efter att tidningen Bjäreliv kom ut med sitt första nummer i Båstad 2012 lanseras nu systertidningen Bjäreliv Ängelholm, på Företagardagarna i Lindab Arena den 18-19 maj. Bakom satsningen står samma redaktion som driver Bjärelivgruppens andra titlar i Båstad och Laholm, även om teamet förstärkts ytterligare inför den nya satsningen.

Den nya tidningen kommer att följa samma inarbetade koncept som Bjäreliv och Laholmsliv men med ett helt lokalt innehåll anpassat för Ängelholm. Visst kan det tänkas att det kommer att finnas artiklar som kan publiceras i båda kommunerna men tanken är att de båda tidningarna ska stå på egna ben och knytas lokalt till respektive ort.
– Att starta en tidning i Ängelholm har hela tiden ingått i den övergripande strategin vi haft för att bygga upp Bjärelivgruppen och nu kom vi i ett läge där mycket föll på plats så det kändes helt rätt att satsa nu, bland annat lyckades vi knyta till oss Stefan Suokas som med sin lokalkännedom och stora erfarenhet från branschen kommer att bli en stor tillgång på försäljningssidan, säger Joakim.

Lanseringen av den nya tidningen kommer att ske på Företagardagarna i Lindab Arena den 18-19 maj för att samma helg delas ut i kommunens samtliga brevlådor i samarbete med Svensk Direktreklam.
– För oss på redaktionen är det väldigt inspirerande att möta runt 40 000 nya potentiella läsare och samtidigt såklart väldigt många nya företag som vi hoppas ska se en styrka i ett nytt medie som med ny energi och kraft kommer att ta oss an uppgiften att skapa Ängelholms bästa tidning.

I dag driver redaktionen tre titlar med utgivning i Båstad och Laholm med runt 21 000 hushåll totalt så med Bjäreliv Ängelholm fördubblas i ett slag räckvidden vilket Joakim menar känns väldigt stimulerande och den respons man fått från marknaden har varit odelat positiv hittills.
– Den stora skillnaden för oss om vi jämför med Båstad är givetvis konkurrenssituationen som är avsevärt mycket tuffare i Ängelholm men samtidigt väljer vi att se det som en styrka. Med starka konkurrenter måste vi hela tiden vara på tårna och det är bra, det är alldeles för lätt att bli bekväm och luta sig tillbaka om det går för enkelt och där ska vi aldrig hamna.

Bjäreliv Ängelholm kommer att delas ut en gång i månaden till samtliga kommunens hushåll samt finnas tillgänglig i ställ och i butiker för besökare och pendlare. Den totala upplagan kommer att landa på 25 000 exemplar från starten för att sedan ökas upp under sommaren.
– Vi kommer inte att etablera ett fysiskt kontor i Ängelholm i det här läget utan all verksamhet kommer att drivas från våra lokaler här i Båstad, berättar Joakim. Avstånden är så korta och eftersom våra medarbetare ändå kommer att vara på plats alla dagar i veckan ser vi ingen anledning att bygga upp ett kontor till utan snarare ser vi det som att de synergieffekter vi får kommer att komma läsare och annonsörer till godo genom starkare produkter och mer läsning.

I skrivande stund är såväl annonsförsäljning som det redaktionella arbetet i full gång samtidigt som rekrytering av nya medarbetare pågår.
– Vi har kapaciteten att starta upp samtidigt som vi söker fler medarbetare och det känns bra. Vi vill hitta människor som delar vår filosofi på hur bra lokala tidningar ska byggas upp och då vill vi inte stressa utan det får ta den tid det tar. Men vi kommer att rekrytera medarbetare till såväl redaktion som till försäljning under våren och sommaren.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON