Format: Tabloid
Sidantal: 24-64 sidor
Papper: 55 gram förbättrat tidningspapper
Utgivning: 12 nummer per år

Upplaga: 12 000 exemplar

Utdelning: Svensk Direktreklam samt ställ

Område: Samtliga hushåll i Båstad kommun

Materialdag: Färdig annons 8 dagar innan utgivning.
Annonsproduktion 11 dagar innan utgivning.

Annonsinlämning: produktion@bjareliv.se

Annonsbokning: 0431-792 00
 

Utgivningsdagar 2020

26/1 | 23/2 | 23/3 | 26/4 

31/5 | 28/6 | 26/7 | 30/8 

27/9 | 31/10 | 29/11 | 20/12