Format: Tabloid
Sidantal: 24-64 sidor
Papper: 55 gram förbättrat tidningspapper
Utgivning: 12 nummer per år

Upplaga: 12 000 exemplar

Utdelning: Svensk Direktreklam samt ställ

Område: Samtliga hushåll i Båstad kommun

Materialdag: Färdig annons 8 dagar innan utgivning.
Vi produktion 11 dagar innan utgivning

Annonsinlämning: material@bjareliv.se

Annonsbokning: 0431-792 00
 

2019

Utgivningsdag
26/1
23/2
23/3
27/4
25/5
22/6
27/7
24/8
28/9
26/10
23/11
14/12

Material
15/1
12/2
12/3
16/4
14/5
11/6
16/7
13/8
17/9
15/10
12/11
3/12