Annica växer i sin karriärsväxling

Under hösten har Annica Jörgensen varit med och inventerat Ängelholms parker samt planerat och varit arbetsledare för nya planteringar. Hon är i slutet av sin utbildning till arbetsledare för grönyteförvaltning som är en YH-utbildning i regi av lokala Trädgårdsakademin. Praktikplatsen på Ängelholms kommun har gett henne möjlighet att arbeta på ett vis som hon nyligen insett kan vara hennes framtid efter ett karriärsbyte.

Det är nu några år sedan Annica började snegla på yrken som följde hennes fritidsintressen. Många timmar hade redan spenderats i den egna trädgården och utbildningen till trädgårdsdesigner var det första steget ur en lång karriär inom sjukvården som narkossköterska.
– Jag har under ganska många år varit på väg mot det gröna men det har varit oerhört svårt att lämna något bekant som jag dessutom var väldigt bra på efter många års erfarenhet. Till slut var jag tvungen att vara ärlig mot mig själv och vågade, berättar Annica.

Med händerna i jorden

Efter att ha utbildat sig till trädgårdsdesigner växte Grön balans, hennes eget företag, fram och hon arbetade mer och mer med händerna i jorden.
– Det jag insåg när jag började arbeta med trädgårdsarbete hela dagarna var att kroppen, framför allt ryggen, inte riktigt ville vara med i samma utsträckning som huvud och hjärta. Det fungerade okej, men inte enbart med utetjänst. Samtidigt fick jag ett ökat intresse av att arbetsleda, något jag först inte trodde jag ville men sedan insåg jag faktiskt hade goda kunskaper till.

Inom yrkesrollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning kan Annica framöver arbeta med drift och planering av gröna miljöer i större utbredning inom offentlig eller privat sektor. När hon insåg att hon kunde arbetsleda genom god kommunikation och samtidigt arbeta i det gröna vågade hon satsa på chansen som erbjöds henne.
– Under utbildningen har jag genom varje kurs känt att det verkligen var rätt för mig. Från fördjupad växtlära och kvalificerad skötsel, till kalkylering och juridik. Det är verkligen delarna som gör helheten, berättar hon.

Gröna balansen

Ängelholm har många parker och gröna miljöer som fyller flera funktioner. Växtligheten i en stad behöver hjälp av rätt kompetens för att kunna leva och fylla en del praktiska delar.
– Här finns mycket vackert att njuta av och många olika områden att sköta för kommunen. Långsiktig planering krävs. Ekosystemtjänsterna som gröna miljöer bidrar med är många. Den ”gröna balansen” är mångfasetterad. Man måste veta vad man gör när man jobbar med skattepengar.

Karriärsförändringen handlade mycket om hennes egen inre resa och personliga behov. Att stanna upp och lyssna, både till sig själv och sina nära rekommenderar hon alla.
– Lyssna till den jord och natur vi kommer från. Att införliva den energi, friskhet och äkthet som natur, djurliv och gröna miljöer ger är grundläggande. Stanna och lyssna, så blir du klar över dig själv. Motsatsen kan leda till stor ohälsa, vilket jag sett så många gånger i mitt yrkesliv inom sjukvården. Tid tillsammans med naturen är väl investerad tid, avslutar Annica.